Reglement

REGLEMENT SIMPLY THE BEST

 

Lidmaatschap:

 1. De contributie bedraagt € 8,50 per maand. De leden zijn verplicht om vóór de 2de dinsdag van de maand hun contributie te betalen.  De contributie kan overgemaakt worden op ING rekeningnummer: NL78INGB0007368094 t.n.v. dartsclub Simply the Best.
 2. Bij wijzigingen van het adres, e-mailadres en/of telefoonnummer worden de leden geacht dit door te geven aan het bestuur. Dit kan persoonlijk of per e-mail gedaan worden. info@dartclubsimplythebest.nl
 3. Leden van dartvereniging zijn automatisch ook lid bij Buurtvereniging Buytenrode. Hiervoor betaal je € 10,00 per jaar. Dit komt bovenop de contributie, Simply The Best draagt dit 1x per jaar af aan de Buurtvereniging.  Adresgegevens (en e-mailadressen) van leden worden gedeeld met de buurtvereniging . Meer weten over je lidmaatschap bij de Buurtvereniging, kijk op de site www.buytenrode.nl
 4. Minimaal 1x per jaar zal er een ledenvergadering worden gehouden voor de  members van Simply the Best, Aanwezigheid is gewenst.
 5. Opzegging van het lidmaatschap kan persoonlijk bij één van de bestuursleden gedaan worden of per e-mail. Er geldt 1 maand opzegtermijn en als vanzelfsprekend zal de er op dat moment geen openstaande contributie meer zijn.
 6. Mocht je door omstandigheden de contributie niet kunnen voldoen, geef dit aan bij de voorzitter.
 7. Bij je lidmaatschap ontvang je de membercard van Simply the Best, deze dien je bij beëindiging in te leveren, bij niet inleveren of verlies van pas wordt er € 7,50 in rekening gebracht

Interesse in onze club? Wij nodigen je uit om een avond mee te gooien en de sfeer te komen proeven. Besluit je deze avond om lid te worden, tellen je behaalde punten mee voor de competitie.

 

Ledenbeheer:

 1. Simply the Best heeft een maximaal capaciteit van 40 leden. als dit aantal bereikt is zal een ledenstop het gevolg zijn, maar je kan je wel aanmelden voor op de wachtlijst. Wij kunnen geen inschatting doen wat de wachttijd is.
 2. Wil je geen lid worden maar vind je het wel leuk om af en toe mee te doen? Dat kan, voor een kleine bijdrage van € 3,50 per avond, dit dient contant aan de bar te worden voldaan. Je speelt die avond dan als gastspeler. Gastspelers worden niet meegenomen in onze competitie.
 3. Op een speelavond zelf kunnen er maximaal 36 spelers meedoen. Wie het eerst komt wie het eerst maalt.
 4. Leden gaan logischerwijs voor de gastspelers.
 5. Leden van de dartvereniging scoren tegen gastspelers minimaal 3 punten of het daadwerkelijk gescoorde aantal punten.
 6. De 2e dinsdag van de maand is rankingavond, op deze avond worden, via het gemiddelde van het gegooide, de poules samengesteld. 

 

Spelregels/competitie:

 

De deuren van de buurtvereniging gaan om 19.15 uur open. De leden worden verzocht om uiterlijk 19:45 uur aanwezig te zijn, dit i.v.m. de loting die voor 20.00 uur start, zodat de speelavond om 20.00 uur kan starten. Alle Simply members worden aangemeld voor de Simply whatsappgroep, hierin kan je je aanmelden of afmelden voor die avond.

 

 1. Bij binnenkomst graag even melden bij de wedstrijdtafel. Ga er niet van uit dat je wel gezien bent.
 2. Door loting speel je in poulevorm, dit kan met 4, 5 of 6 members zijn. Het speltype is best of 5/501, best of 3/tac-tic en best of 5/301 (dubbel openen).  Huisregel Tac-Tic: bij een gelijke stand in punten maar nog niet alles is gesloten wordt er door gegooid totdat iemand met punten voorstaat en alles gesloten heeft en de andere partij niet meer gelijk kan maken. Bij een gelijke stand wanneer ook alles gesloten is, dient de leg overgegooid te worden.
 3. De schrijver vult de eindstand, de gegooide 180-ers en een finish van 100 en hoger in op het pouleformulier. Kijk aan het eind  van de avond altijd zelf nog even na of het pouleformulier juist is ingevuld.

 

Onze huisregels:

Bij dartclub Simply the Best staat een gezellige avond darten met elkaar voorop, elke speler is even (on-)belangrijk. Wij gaan met respect met elkaar om ongeacht ras, geloof, of huidskleur. Ander gedrag wordt niet getolereerd, sancties kunnen volgen.

 1. Het is binnen verboden te roken.
 2. Buiten de peuken in de hiervoor bestemde bakken.

 

De keuken is open vanaf 20.30 uur tot 23.00 uur

De laatste ronde is tussen 23.30 uur – 23.45 uur, er dient dan ook gelijk afgerekend te worden.

Barbonnen dienen op dezelfde avond te worden afgerekend, er wordt niet gepoft!!!