In memoriam

Ter herinnering aan :

Nancy Kuiper * 11-9-1964       ✝11-5-2018

Nancy stond dag en nacht klaar voor de buurtruimte
Met grote inzet zorgde zij, samen met haar man Peter, ervoor dat de buurtruimte schoon was, de bevoorrading op orde en dat bij activiteiten mensen achter de bar stonden.

Nancy was in haar element achter de bar en had een luisterend oor voor iedereen.